Где нас найти?

Контактлар

Казан халыкара лингвистика саммитын оештыруга һәм катнашуга кагылышлы барлык мәсьәләләр буенча, зинһар, безнең белән элемтәгә керегез:

e-mail kfu-kils@mail.ru

яисә (843) 292-42-74 телефоны буенча

(Фән һәм халыкара эшчәнлекне оештыру үзәге)